Onze tarieven

Onze tarieven

Hoe worden wij beloond?

Beloning op basis van declaratie.

Onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf aan u hebben overlegd. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft. Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten.Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.

Onze tarieven zijn als volgt samengesteld:

Actuariële diensten € 185,00 per uur (excl. BTW 21%)
Pensioenadvies € 170,00 per uur (excl. BTW 21%)
Bemiddeling banken/verzekeraars € 150,00 per uur (excl. BTW 21%)
In het geval van klantbezoek wordt onze reistijd en reiskosten aanvullend gefactureerd.

Pieter van Deudekom
Pvdeudekom@acturaad.nl
020 - 555 0067
06 - 2020 9407
Tatjana Heus
Theus@acturaad.nl
020 - 555 0068
Gerard van der Wel
Gvdwel@acturaad.nl
020 - 555 0069
06 - 2150 3253
Acturaad partners in pensioenadvies © 2024