Acturaad en de particulier

Acturaad en de particulier

Dienstverlening voor de particulier

Iedereen heeft te maken met pensioen en zal zich met een bepaalde regelmaat moeten buigen over zijn/haar pensioensituatie.Specifieke zaken waar Acturaad u behulpzaam bij kan zijn:

Pensioenplanning

Het in kaart brengen van uw totale pensioensituatie aan de hand van pensioenstukken,polissen, lijfrentekapitalen etc. Wij beantwoorden de vraag:

  • Wat heeft u opgebouwd ?
  • Waar wilt u naar toe binnen de fiscale en economische (wat kost het?) grenzen?
  • Hoe kunt u dit doel bereiken?

Expiratiekapitaal

Wat zijn de mogelijkheden van uw expirerende lijfrente en pensioenverzekeringen?Waar zijn de gunstigste aanbiedingen te krijgen bij de bank of bij de verzekeraar en wie doen van die partijen het scherpste bod of geven de hoogste rente?

Pensioen en echtscheiding

Dit is een vaak zeer complex onderwerp met ook nog eens een speciale lading.Wij nemen alle facetten van pensioenverevening met u door en maken indien gewenst de noodzakelijke berekeningen voor de verdeling.

Woekerpolis

Wanneer is er sprake van een woekerpolis en wat kan je er nog mee doen? Zaken die bij zo’n 7 miljoen polishouders tot grote frustratie leiden.

Waarde-overdracht

Wanneer u van werkgever verandert, heeft u de mogelijkheid uw pensioen over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dat kan in sommige gevallen aantrekkelijk zijn, maarin andere gevallen heel nadelig. Een onderwerp wat goed onderzocht moet worden en wat de nodige deskundigheid vergt.

Pieter van Deudekom
Pvdeudekom@acturaad.nl
020 - 555 0067
06 - 2020 9407
Tatjana Heus
Theus@acturaad.nl
020 - 555 0068
Gerard van der Wel
Gvdwel@acturaad.nl
020 - 555 0069
06 - 2150 3253
Acturaad partners in pensioenadvies © 2024