Acturaad en de advocaat

Acturaad en de advocaat

Dienstverlening voor de advocaat

De advocatuur kent een aantal raakvlakken met het pensioen- en verzekeringsvak.

Afhankelijk van het specialisme komt de advocaat in meer of mindere mate in aanraking met onderwerpen als pensioenverevening bij echtscheiding, polisanalyse bij boedelscheiding en arbeidsgeschillen.

Kennis van de fiscale en juridische pensioenonderwerpen in samenhang met actuariële berekeningen is bij advisering bij echtscheiding noodzakelijk, maar niet altijd aanwezig.

Een aantal redenen waarom deze beroepsgroep met enige regelmaat Acturaad consulteert voor hun specialistische kennis.

Werkzaamheden voor de advocaat

Werkzaamheden voor de advocaat

Pensioenverevening bij echtscheiding

Belangrijkste doelstelling is het inzichtelijk maken van de totale pensioenopbouw van één of beide partners en het komen tot de juiste verdeelsleutel. De werkzaamheden die hier uit voortvloeien zijn o.a.:

 • Opvragen van gegevens bij pensioenfondsen en/of verzekeraars en rappelleren
 • Doorrekenen van de verevening
 • Advisering in conversiemogelijkheden
 • Berekening partnerpensioen
 • DGA en pensioen in eigen beheer, actuariële waardering van de pensioenen, aanpassing pensioenbrief, controle van totale pensioenaanspraak
 • Berekening afkoopsom indien herverzekering van de pensioenverevening plaatsvindt of alternatieven worden gekozen in de vorm van een lijfrente

Andere zaken met betrekking tot echtscheiding

Het maken van een duidelijk overzicht van de financiële consequenties van specifieke zaken bij de boedelscheiding is een goede stap in de richting van een finale overeenstemming. Te denken valt aan:

 • Onderzoek verdeling polissen van levensverzekering en lijfrente zoals:
  - Fiscale consequenties
  - Waarde-berekening
  - Voorstel voor verdeling, rekening houdend met mogelijke fiscale claims
 • Berekening van de afkoopsom bij alimentatie, regelen van offertes van verzekeraars
 • Financiële planning voor één of beide partijen, rekening houdend met:
  - Huis en hypotheek
  - Alimentatie
  - Sociale voorzieningen
  - Pensioenaanspraken
  - Vermogen
 • Specifieke zaken van een ondernemer, zoals stamrecht, fiscale oudedagsreserve, etc.

Arbeidsgeschillen

De financiële gevolgen van ontslag van een werknemer zijn vaak moeilijk te bepalen. De hoogte van een schadeloosstelling wordt veelal bepaald door een objectieve formule. In een aantal gevallen moet de daadwerkelijke schade bepaald worden aan de hand van salaris, pensioenvooruitzichten, VUT, sociale voorzieningen, etc.

Acturaad kan in dergelijke gevallen de volgende werkzaamheden verrichten:

 • Berekening van de benodigde aanvulling
 • Berekening van de pensioenschade
 • Het verzorgen van de individuele financiële planning aan de hand van de persoonlijke omstandigheden
 • Advisering bij de besteding van een schadeloosstellingsom:
  - Fiscale optimalisering
  - Invulling van het stamrecht: verzekeren of in een eigen B.V.
Pieter van Deudekom
Pvdeudekom@acturaad.nl
020 - 555 0067
06 - 2020 9407
Tatjana Heus
Theus@acturaad.nl
020 - 555 0068
Gerard van der Wel
Gvdwel@acturaad.nl
020 - 555 0069
06 - 2150 3253
Acturaad partners in pensioenadvies © 2024