Acturaad en de accountant en belastingadviseur

Acturaad en de accountant en belastingadviseur

Inleiding

Tot de belangrijkste werkzaamheden van Acturaad behoort de dienstverlening voor de accountant en belastingadviseur. Inmiddels doen een honderdtal kantoren een beroep op onze specialistische kennis. Onderscheid in de dienstverlening kan als volgt gemaakt worden:

Grote, landelijk opererende accountants en belastingadvieskantoren

Deze groep heeft meestal alle pensioenkennis zelf in huis. Er is echter minder ervaring op het gebied van polissen, benodigd bij de advisering van bijvoorbeeld:

 • Financiële planning
 • Echtscheiding en pensioenverevening
 • Afsluiten van een nieuwe pensioenregeling
 • Het opstarten van banksparen
 • Expiraties en afstorten van pensioen

Het is zeer moeilijk om tot een goede analyse te komen; kennis opgedaan door jarenlange ervaring is bij advisering van bestaande en nieuwe polissen een must.

Middelgrote accountants en belastingadvieskantoren

Naast de eerste groep, komen ook de middelgrote kantoren regelmatig met een specifiek ‘lastig’ pensioendossier bij Acturaad, waarbij de advisering zich uitstrekt over zowel het fiscaal-juridische, het actuariële als het polistechnische terrein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een echtscheiding van een DGA gecombineerd met afsplitsing van pensioen. Ook zijn er kantoren die behoefte hebben aan een klankbord voor pensioenzaken. Tot slot maakt men soms gebruik van de mogelijkheid tot uitbesteden van de werkzaamheden betreffende het pensioen in eigen beheer van de DGA.

Kleinere accountants en belastingadvieskantoren

De kennis bij deze groep is minder gedifferentieerd. Het op peil houden van de complexe pensioenmaterie is vaak lastig en veel werk. Het logisch gevolg is een nauwe(re) samenwerking met een actuarieel bureau als Acturaad, waar een veelheid aan werkzaamheden verricht kan worden.

Werkzaamheden voor de accountant en belastingadviseur

Werkzaamheden voor de accountant en belastingadviseur

Ons dagelijks werk

Acturaad adviseert voor bedrijven, particulieren, DGA’s, zelfstandig ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars. Een grote verscheidenheid aan zaken wordt door ons behandeld.

 • Pensioen voor de DGA
  - Het maken van eigen beheerberekeningen
  - Opstellen / vernieuwen pensioenbrief
  - Advies bij afstorting eigen beheer
  - Opstellen stamrechtovereenkomst
  - Oplossen van specifieke actuariële en fiscale pensioenproblemen
  - Overleg met de fiscus
 • Advisering gouden handdrukzaken, expiraties, staking onderneming
 • Fiscale optimalisatie van bestaande pensioenregelingen
 • Toetsing bestaande pensioenregelingen aan de nieuwe fiscale wetgeving
 • Financiële planning
  - Bij ontslagregelingen
  - Expiratie van polissen
  - Stakende ondernemer
  - DGA
  - Vermogende particulier
 • Specifieke actuariële berekeningen
 • Werkzaamheden met betrekking tot echtscheiding
  - Advisering, berekening pensioenverevening
  - Atuariële waardering pensioen eigen beheer
  - Conversiemogelijkheden
  - Advies polissen van levensverzekering en lijfrente
 • Financiële planning voor één of beide partijen
 • Vervaardigen van pensioenoffertes individueel en collectief, maken van vergelijkingen tussen de diverse offertes, second opinion
 • Begeleiding waarde-overdracht
 • Polisadvies, zowel voor bestaande als nieuwe polissen
 • Klankbordfunctie bij complexe pensioenzaken, second opinion
Pieter van Deudekom
Pvdeudekom@acturaad.nl
020 - 555 0067
06 - 2020 9407
Tatjana Heus
Theus@acturaad.nl
020 - 555 0068
Gerard van der Wel
Gvdwel@acturaad.nl
020 - 555 0069
06 - 2150 3253
Acturaad partners in pensioenadvies © 2024