Acturaad en de DGA en IB ondernemer

Acturaad en de DGA en IB ondernemer

Dienstverlening voor de DGA en de IB ondernemer

Acturaad is gespecialiseerd in de dienstverlening voor de DGA en de IB-ondernemer als het om pensioenadvies en financiële planning gaat.

De DGA en zijn pensioenregeling

Acturaad is volledig thuis in de pensioenproblematiek van de DGA. De fiscale en juridische spelregels worden door de overheid steeds aangepast en door het oerwoud van regelgeving is het voor de DGA vaak onduidelijk hoe zijn pensioen wordt opgebouwd en wat dit opgebouwde pensioen uiteindelijk in zijn totale financiële planning gaat betekenen. Sinds de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer sinds 1-april 2017 zijn intrede heeft gemaakt, hebben vele DGA’s hun pensioen afgekocht of omgezet in de Oudedagsverplichting Eigen Beheer (ODV). Dat heeft zwaarwegende gevolgen voor de totale oudedagsvoorziening. Deze dient opnieuw tegen het licht gehouden te worden met de mogelijkheden die voor het eigen beheer pensioen in de plaats kan komen.

De IB-ondernemer en zijn oudedagsvoorziening

Net als de DGA zal de zelfstandig ondernemer zijn pensioenopbouw zelf moeten regelen.De veelgehoorde uitspraak `mijn bedrijf is mijn pensioen’ zal nader geanalyseerd moeten worden in samenhang met de mogelijkheden die de belastingwetgeving biedt in de vorm van de oudedagsreserve (voorheen FOR) en lijfrenteverzekeringen. Een financiële planning is een must om tot een uitgebalanceerd advies te komen. Bij verkoop van de onderneming zal fiscaal afgerekend moeten worden, waarbij fiscale faciliteiten voor de oudedagsvoorziening opnieuw een belangrijke rol spelen.De analyse, het advies en de begeleiding van een stamrechtverzekering behoren tot het specialisme van Acturaad.

Pieter van Deudekom
Pvdeudekom@acturaad.nl
020 - 555 0067
06 - 2020 9407
Tatjana Heus
Theus@acturaad.nl
020 - 555 0068
Gerard van der Wel
Gvdwel@acturaad.nl
020 - 555 0069
06 - 2150 3253
Acturaad partners in pensioenadvies © 2024