Acturaad en de assurantietussenpersoon

Acturaad en de assurantietussenpersoon

Dienstverlening voor de assurantietussenpersoon

Niet elke assurantietussenpersoon kan beschikken over het specialisme op álle vakgebieden. Ook de AFM beoordeelt of een assurantietussenpersoon voldoende kennis heeft om elk onderdeel in advisering en bemiddeling uit te mogen oefenen.

Acturaad geeft het intermediair ondersteuning op het gebied van pensioenadvisering en financiële planning. Dit geldt zowel voor tussenpersonen waar deze specialistische kennis ontbreekt of te kort schiet, als voor de assurantiekantoren waar sprake is van een tijdelijke ondercapaciteit voor een specifiek pensioendossier of -project.

Werkzaamheden voor de assurantietussenpersoon

Werkzaamheden voor de assurantietussenpersoon

Ons dagelijks werk

Acturaad adviseert voor bedrijven, particulieren, DGA´s, zelfstandig ondernemers en vrije beroepers. De werkzaamheden bestaan uit:

 • Vervaardigen van pensioenoffertes individueel en collectief, maken van vergelijkingen tussen pensioenoffertes.
 • Opzetten van een pensioenregeling: overleg met accountant en directie, presentaties en individuele begeleiding van de werknemers.
 • Pensioen voor de DGA: eigen beheerberekeningen, herverzekeren, afstorting eigen beheer, opstellen van pensioenbrieven, overleg met de fiscus.
 • Advisering bij schadeloosstelling, expiratie, staking onderneming.
 • Fiscale optimalisatie van bestaande pensioenregelingen.
 • Specifieke actuariële berekeningen.
 • Financiële planning, in het bijzonder toegepast bij ontslagregelingen, bij expiraties en bij de stakende ondernemer, maar ook voor de DGA en de vermogende particulier.
 • Omzetting van pensioenregelingen: andere verzekeraar, andere regeling, aanpassing aan nieuwe fiscale en juridische richtlijnen;
 • Begeleiding waarde-overdracht.
 • Pensioenverevening bij echtscheiding.

Opties voor samenwerking

Acturaad werkt voornamelijk op basis van declarabele uren. U kunt op de volgende manier van onze diensten gebruik maken:

 • Ondersteunende advieswerkzaamheden voor een specifiek dossier (u komt er niet uit of u komt er niet aan toe).
 • Gesprekspartner in de rol van klankbord en kennisbron voor bepaalde klanten of prospects, ondersteuning in het advies (opzet van een regeling, offertes, financiële planning).
 • Incidenteel inhuren van een medewerker voor één of meerdere dagdelen per week of maand.
 • Structureel inhuren van een medewerker voor één of meerdere dagdelen per week of maand (detachering).

Natuurlijk zijn in overleg ook andere opties mogelijk.

U profiteert niet alleen van de deskundigheid van de medewerkers van Acturaad op fiscaal, juridisch en actuarieel gebied, maar u lift ook mee met de jarenlang opgedane ervaring met een groot aantal verzekeraars en hun producten. Ook heeft Acturaad de beschikking over enkele speciale verzekeringsproducten die zich onderscheiden in zowel prijs-prestatieverhouding als voorwaarden.

Pieter van Deudekom
Pvdeudekom@acturaad.nl
020 - 555 0067
06 - 2020 9407
Tatjana Heus
Theus@acturaad.nl
020 - 555 0068
Gerard van der Wel
Gvdwel@acturaad.nl
020 - 555 0069
06 - 2150 3253
Acturaad partners in pensioenadvies © 2024