Acturaad en de accountant en belastingadviseur

Inleiding

Tot de belangrijkste werkzaamheden van Acturaad behoort de dienstverlening voor de accountant en belastingadviseur. Inmiddels doen een honderdtal kantoren een beroep op onze specialistische kennis. Onderscheid in de dienstverlening kan als volgt gemaakt worden:

Grote, landelijk opererende accountants en belastingadvieskantoren

Deze groep heeft meestal alle pensioenkennis zelf in huis. Er is echter minder ervaring op het gebied van polissen, benodigd bij de advisering van bijvoorbeeld:

 • financiële planning
 • echtscheiding en pensioenverevening
 • afsluiten van een nieuwe pensioenregeling
 • het opstarten van banksparen
 • expiraties en afstorten van pensioen

Het is zeer moeilijk om tot een goede analyse te komen; kennis opgedaan door jarenlange ervaring is bij advisering van bestaande en nieuwe polissen een must.

Middelgrote accountants en belastingadvieskantoren

Naast de eerste groep, komen ook de middelgrote kantoren regelmatig met een specifiek ‘lastig’ pensioendossier bij Acturaad, waarbij de advisering zich uitstrekt over zowel het fiscaal-juridische, het actuariële als het polistechnische terrein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een echtscheiding van een DGA gecombineerd met afsplitsing van pensioen. Ook zijn er kantoren die behoefte hebben aan een klankbord voor pensioenzaken. Tot slot maakt men soms gebruik van de mogelijkheid tot uitbesteden van de werkzaamheden betreffende het pensioen in eigen beheer van de DGA.

Kleinere accountants en belastingadvieskantoren

De kennis bij deze groep is minder gedifferentieerd. Het op peil houden van de complexe pensioenmaterie is vaak lastig en veel werk. Het logisch gevolg is een nauwe(re) samenwerking met een actuarieel bureau als Acturaad, waar een veelheid aan werkzaamheden verricht kan worden.

Werkzaamheden voor de accountant en belastingadviseur

Ons dagelijks werk

Acturaad adviseert voor bedrijven, particulieren, DGA’s, zelfstandig ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars. Een grote verscheidenheid aan zaken wordt door ons behandeld.

 • Pensioen voor de DGA
  Het maken van eigen beheerberekeningen
  Opstellen / vernieuwen pensioenbrief
  advies bij afstorting eigen beheer
  Opstellen stamrechtovereenkomst
  Oplossen van specifieke actuariële en fiscale pensioenproblemen
  Overleg met de fiscus
 • Advisering gouden handdrukzaken, expiraties, staking onderneming
 • Fiscale optimalisatie van bestaande pensioenregelingen
 • Toetsing bestaande pensioenregelingen aan de nieuwe fiscale wetgeving
 • Financiële planning
  Bij ontslagregelingen
  Expiratie van polissen
  Stakende ondernemer
  DGA
  Vermogende particulier
 • Specifieke actuariële berekeningen
 • Werkzaamheden met betrekking tot echtscheiding
  Advisering, berekening pensioenverevening
  Atuariële waardering pensioen eigen beheer
  Conversiemogelijkheden
  Advies polissen van levensverzekering en lijfrente
 • financiële planning voor één of beide partijen
 • Vervaardigen van pensioenoffertes individueel en collectief, maken van vergelijkingen tussen de diverse offertes, second opinion
 • Begeleiding waarde-overdracht
 • Polisadvies, zowel voor bestaande als nieuwe polissen
 • Klankbordfunctie bij complexe pensioenzaken, second opinion